Referanseprosjekt

Klimahuset i botanisk hage

Nordens første utstillingshus om klima og klimaendringer åpnet i juni 2020. Hvordan fungerer jordas klimasystem? Hvilke konsekvenser har global oppvarming? Hvilke løsninger finnes, og hvordan kan du selv bidra? Alt levende på jorda formes av klima, og Klimahuset gir oppdatert, forskningsbasert kunnskap om dagens situasjon. 

www.nhm.uio.no/klimahuset/

Salmon Eye

Salmon Eye er et visningsanlegg som skal øke kunnskapen om akvakultur og om matproduksjon i sjø.